Dušníky nad Vltavou

zpracovali:
Katka & Honza

zajímavé zajímavosti

Název obce není ve středočeském kraji ojedinělý. Dušníky nad Vltavou jsou jedněmi z šesti středočeských Dušník. Nejbližší další Dušníky jsou dnes součástí obce Obříství, asi 10 km východním směrem. Název pochází z obecného jména dušník - tj. poddaný, kterého šlechta datovala některé církevní instituci spolu se záduším. Záduším bylo označováno jmění, zvláště nehmotné.

Nedaleko obce se nacházel empírový pavilonek, patrně jako nejvzdálenější cíl panstva z veltruského zámku. V 70. letech prý byly ještě viditelné trosky, dnes už po letohrádku není ani památky, a zatím nikdo nám nebyl schopen říci, kde se vlastně přesně nacházel.

Každá vesnice má nebo alespoň mívala svoje začarované místo. To dušnické najdete na cestě do Všestud, v ohybu cesty pod sušárnou chmele, zhruba 200 metrů od dálničního nadjezdu. Přesně v tomto místě se opakovaně objevuje tornádo (informace meteorologa na webu Českého hydrometeorologického ústavu), naposledy 31. května 2001. "Dle svědectví pana Rudolfa Tomse ze Všestud mělo tvar klasického trychtýře. Jeho spodní část lámala vzrostlé topoly a poničila část střechy místní sušičky chmele, chmelnice a elektrické rozvody, dle charakteru způsobených škod hodnotíme toto tornádo stupněm F1. Tornádo bylo pozorováno po dobu cca 1 minuty, poté zesláblo a rozpadlo se. Je možné, že jev souvisel se zatím neprověřeným výskytem tornáda v Kralupech a na Kladensku." Tudy vedl proud rozvodněné Vltavy při povodních. Právě tady je obvykle mnohem vyšší nebo naopak nižší teplota než o pár metrů dál.