Dušníky nad Vltavou

zpracovali:
Katka & Honza

Dušníky nad Vltavou

jsou zcela přehlédnutelná vesnička na mapě středních Čech, na náplavách v ohybu řeky Vltavy nedaleko Kralup, s výhledem na Říp. Administrativně spadá pod obec Všestudy, ale pošta chodí poněkud nelogicky do jiné obce - do Vojkovic.

Dušníky z výšky

Máloco dnes nasvědčuje skutečnosti, že se tu kdysi vážně „žilo“. Ves je zmiňována poprvé už roku 1228, vždy byla osídlena zemědělci a odedávna se tu hojně pěstoval i zpracovával chmel (Ageko). Většina nefunkčních sušáren (a jedna modernější, funkční) ještě s pomocí boží stojí a signalizují před příjezdem do vesnice její zašlou slávu. Ve 20. století tu bydleli také dva malíři, Václav Pokorný a Jaroslav Herbst, a uklizen sem byl načas po druhé světové bývalý čsl. letec v Anglii Alois Šiška. Většinu dříve výstavných statků nahlodal čas a nešetrné zacházení nezvaných obyvatel, a tak jsou na tom dnes lépe spíš dřívější „domky chudiny“ v zadní ulici.

V roce 2002 sem zasáhla povodeň a poškodila nejvíce domy z nepálených cihel. Několik staveb muselo být zbořeno. Dva statky se ale už delší dobu opravují a opravy dostaly po povodni vyšší obrátky, jeden má rekonstrukci 10 let za sebou a zrenovovaná je i vilka na samém okraji obce. Kupodivu stále funguje „vzorná místní lidová knihovna“ a staví tu některé autobusy, ačkoliv pojízdná prodejna dávno nezajíždí (jen jednou do měsíce drogista).

Kdo bude číst dál, dozví se o tom, čím žije i jak se rekonstruuje poslední dušnická hospoda (od konce 60. let neslouží svému účelu) a komu stojí za to tady chtít bydlet.